Log in 0880 18 18 18

Bijgehouden rittenregistratie op papier geen bewijs voor rechter.

Posted in: Nieuws overzicht Started by

Bijgehouden rittenregistratie op papier geen bewijs voor rechter.

Justice. Judge hammer on the table

Het onthouden van het avondeten van de vorige avond is voor veel mensen een hele kunst. Het precies weten waar je hebt gereden vijf jaar geleden is dan bijna onmogelijk. Zo oordeelt de rechter.

Een BV (bedrijfsnaam zal anoniem blijven) kocht in 2013 een auto ter waarde van ruim €52.000. De directeur van de BV is de bestuurder. Eind 2018 besloot een inspecteur van de belastingdienst een boekenonderzoek te doen bij de BV. Hierbij werd gekeken naar het privégebruik van het voertuig over de periode 2013-2016. De inspecteur vond dat er niet duidelijk aangetoond kon worden dat er jaarlijks minder dan 500 kilometer privé gereden is (iets dat verplicht is om aan te tonen in Nederland) en legde de directeur een naheffingsaanslag loonheffing op. Dit kwam neer op een bedrag van €14.212 waar bovenop nog €2.808 aan belastingrente kwam.

De BV ging hier niet mee akkoord en stapte naar de rechter met rittenregistratie. Hieruit zou blijken dat het voertuig niet meer dan 500 kilometer gereden heeft voor privégebruik. Ook zou de inspecteur de naheffing al hebben opgelegd terwijl het onderzoek nog niet klaar was, en zo doende beschikte de inspecteur ook nog niet over alle informatie, aldus de BV.

De bestuurder van het voertuig van de BV hield in 2013 zijn ritten bij in een schrift. Hier werden datum, kilometerstand en omschrijving van waarnaar toe gereden werd bijgehouden. Het aantal kilometers en het begin- en eindadres werden niet vermeld. In 2018 en 2019 maakt de BV aan de hand van de aantekeningen uit 2013 een digitale rittenregistratie. Hier werden; datum, postcode, aantal kilometers, eindstand kilometerteller en omschrijving van de rit vermeld. In de digitale registratie van 2019 werd er, ten opzichte van 2018, een kolom omschrijving postcodes en huisnummers aan toegevoegd.

Ruim vijf jaar na dato werden de ritten dus nog aangevuld. Tevens is er niet te controleren of er is omgereden en of alle doorgegeven zakelijke kilometers ook daadwerkelijk zakelijk waren.

De verklaring van de bestuurder die zegt dat het uitsluitend om zakelijke ritten ging was voor de rechter niet genoeg bewijs. Ook constateerde de rechtbank verschillen tussen het op schrift bijgehouden ritregistratie en de digitale bijgehouden registratie. De stelling van de bestuurder dat het telkens zou gaan om het wegbrengen van medicijnen naar klanten was niet voldoende. De rechtbank vond het onwaarschijnlijk dat de bestuurder dit nog precies wist na ruim vijf jaar.

Het oordeel van de rechter was dan ook dat de naheffing terecht is en dat de bestuurder moet betalen. Toch wordt de naheffing verlaagd tot €6.823. Dit omdat de inspecteur voordat al het bewijs was geleverd de hoogte van de naheffing al had bepaald.

GTM adviseert, om een onnodige naheffing te voorkomen, een automatisch rittenregistratie systeem aan te schaffen. De producten van GTM zijn goedgekeurd met het keurmerk Ritregistratiesystemen. Dit betekent dat de geleverde diensten van GTM voldoen aan de strengen eisen van de belastingdienst. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de producten van GTM bent u dus verzekerd dat er geen verrassende naheffing zal volgen van de belastingdienst. Mits u jaarlijks binnen de 500km grens blijft voor privé gebruik.