Bijtelling

Wat is bijtelling
Bijtelling is het bedrag dat betaald moet worden over het privé-gebruik van een zakelijk voertuig. In ruil daarvoor hoeft de bestuurder van het voertuig deze niet te verzekeren of hier de wegenbelasting over te betalen. Het bedrijf neemt deze kosten voor zijn rekening. In veel gevallen heeft de bestuurder ook een tankpas van het bedrijf zodat de bijtelling de enige kostenpost is die betaald moet worden door de bestuurder. De bijtelling wordt opgelegd door de overheid in de vorm van de Belastingdienst. Deze bepaalt hoeveel bijtelling er betaald moet worden aan de hand van de grondslag bijtelling privégebruik auto. Welke berekening hier voor gebruikt wordt is te lezen onder het kopje “Hoe wordt bijtelling berekend?”.

De Belastingdienst legt alleen bijtelling op wanneer er met zakelijke voertuigen privé-kilometers worden gereden. Het aantal kilometers dat privé gereden mag worden is voor alle bestuurders van zakelijke voertuigen 500km, tenzij anders afgesproken. Het betalen van bijtelling heeft invloed op inkomensafhankelijke regelingen. Wanneer een werknemer bijtelling kan betalen wordt de betaalde bijtelling aan het einde van het jaar bij het inkomen opgeteld. De inkomensafhankelijke regelingen zoals het kindsgebondenbudget, de zorgtoeslag en huurtoeslag kunnen door het betalen van bijtelling lager uitvallen of in sommige gevallen zelfs niet meer toegewezen worden. Er zijn echter uitzonderingen op de regel!

Hoe wordt bijtelling berekend
De Belastingdienst berekend de bijtelling aan de hand van een aantal stappen. Een aantal van deze stappen komen overeen met de stappen die belangrijk zijn om uit te vinden of er bijtelling betaald dient te worden. De bijtelling die betaald dient te worden is simpel gezegd de waarde van het voertuig en het percentage van die waarde die wordt bepaald door de CO2 klasse waarin het voertuig zich bevind.

De waarde van het voertuig

De waarde van het voertuig wordt bepaald in de berekening voor de grondslag bijtelling privégebruik auto. Deze berekening is een optelsom die is vastgesteld door de Belastingdienst. Er zijn verschillende uitvoeringen van de berekening die samenhangen met de leeftijd van het voertuig. Hoe deze berekening precies werkt is te lezen op de pagina grondslag bijtelling privégebruik auto.

De CO2  klasse van het voertuig

De CO2 klasse waarin het voertuig zich bevind wordt bepaald door de hoeveelheid aan CO2 uitstoot per gr/km. Wanneer dit bekend is moet er gekeken worden naar het soort brandstof waarop het voertuig loopt. Er zit namelijk verschil tussen diesel en de overige brandstofsoorten. Bij de voertuigen die op diesel rijden ligt de grens aanzienlijk lager als bij de voertuigen die op benzine of LPG rijden. Welke klassen er precies zijn kan gevonden worden op de pagina CO2 klasse berekenen. De berekening 1/12 x Grondslag bijtelling privégebruik auto x percentage CO2 klasse = bijtelling per maand Wat zijn de regels omtrent bijtelling? Er zijn verschillende regels op het gebied van bijtelling. De regels zijn opgesteld door de overheid en worden door de Belastingdienst gehandhaafd. Op het gebied van deze regels zijn verschillende onderwerpen. De onderwerpen op het gebied van regels:

 • Wanneer bijtelling betalen?
 • Wachtdienstregeling
 • Uitzonderingen
Wanneer bijtelling betalen?
De bijtelling wordt alleen betaald wanneer er is overeengekomen tussen werkgever en werknemer dat de werknemer het voertuig mag gebruiken voor privédoeleinden. Er moet bijtelling betaald worden wanneer:

 • De werknemer meer dan 500 kilometer privé rijdt met het voertuig

Er hoeft geen bijtelling betaald te worden wanneer:

 • Er verbod privégebruik  is ondertekend
 • Er maximaal 500Km privé wordt gereden met het voertuig
 • Het voertuig niet geschikt is voor privé doeleinden.

Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer.  De werkgever hoort erop toe te zien dat de overeenkomst wordt nageleefd door de werknemer. Er zijn verschillende manieren om dit te controleren. Dit kan handmatig of automatisch met een rittenregistratie systeem.

Wachtdienstregeling voor u als werknemer

Als u aannemelijk kunt maken dat u aan uw werknemer een auto ter beschikking hebt gesteld voor een wachtdienst (een roulatiesysteem waarbij uw werknemer voor een bepaalde periode oproepbaar moet zijn), mag u alle kilometers tijdens deze wachtdienst als zakelijk behandelen. U moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

 • De werknemer heeft geen invloed op de keuze van de auto.
 • De privé-auto van de werknemer is voor privégebruik even goed/beter geschikt als de bedrijfsauto.
 • De werknemer moet tijdens de wachtdienst binnen redelijke afstand van zijn woonplaats blijven.
 • Uw werknemer houdt bij hoeveel kilometer hij tijdens de wachtdienst rijdt.
 • Uw werknemer schrijft de de plek(ken) op waarvoor hij wordt opgeroepen

Wachtdienstregeling voor u als werkgever

Kan uw werkgever bewijzen dat hij aan u een auto ter beschikking heeft gesteld voor een wachtdienst (een roulatiesysteem waarbij u een bepaalde periode oproepbaar moet zijn)? In dat geval mag hij de kilometers die u tijdens deze wachtdienst rijdt als zakelijke kilometers beschouwen. Wat voor u als bestuurder aantrekkelijk is met het oog op het niet betalen van bijtelling. Als werknemer moet u dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt als werknemer geen invloed op de keuze van de aangeschafte auto.
 • Uw privé-auto is voor privégebruik even goed/beter geschikt als de bedrijfsauto.
 • U moet tijdens de wachtdienst binnen redelijke afstand van uw woonplaats te blijven.
 • U noteert het aantal kilometers dat u tijdens de wachtdienst rijdt.
 • U noteert het aantal keer dat u wordt opgeroepen.
 • U noteert de plaats van de werkzaamheden waarvoor u wordt opgeroepen

Uitzonderingen

De bijtelling niet als loon van de werknemer:

De werkkostenregeling, de bijtelling voor buitengewone beveiligingsmaatregelen kan als eindheffingsloon ondergebracht worden in de vrije ruimte. Vrije vergoedingen en verstrekkingen, op de bijtelling mag de buitengewone beveiligingsmaatregel eindheffing bezwaarlijk te individualiseren loon toegepast worden

Uitzondering op de wachtdienstregeling:

Op het moment dat er geen auto ter beschikking is gesteld, wanneer de werknemer altijd in een auto van de zaak rijdt of wanneer een werknemer alleen 500km privé wil rijden, dan is een sluitende ritregistratie wel van toepassing. In bovenstaande gevallen is een rittenregistratiesysteem een goede investering.

Bijtelling - GTM