Keurmerken & lidmaatschappen

keurmerk ritregistratiesystemen

Keurmerk RitRegistratieSystemen (KRRS)

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen (KRRS) is één van de belangrijkste (zo niet belangrijkste) keurmerk(en) uit de branche. De GTM Ultimum module van Global TrackMarks draagt dit keurmerk dan ook met trots!

Keurmerk RitRegistratieSystemen
Global TrackMarks beschikt over het Keurmerk RitregistratieSystemen (KRRS), uitgegeven door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS). Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond rittenregistraties. Naar aanleiding hiervan is met enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen het normenkader en de auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd en gepubliceerd door de Belastingdienst en vormen de basis voor het keurmerk. Een eis van de Belastingdienst is dat dit Keurmerk objectief en onafhankelijk is.

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen zegt iets over de werking en de output van het rittenregistratiesysteem. Het rittenregistratiesysteem met een keurmerk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, verder zijn de privacy en de continuïteit van de leverancier goed geregeld. Bij een leverancier die een systeem met een keurmerk verkoopt, kunt u erop vertrouwen dat u een gedegen systeem koopt.

De Stichting Keurmerk RRS heeft de beoordeling uitbesteed aan Price Waterhouse Coopers (PwC).
PwC geeft de Stichting een advies aan de hand van het onderzoek dat zij uitvoeren. De Stichting geeft vervolgens al dan niet het Keurmerk af. Een Keurmerk is in de basis drie jaar geldig, mits het systeem tussentijds niet veranderd is. De Stichting heeft het recht om tussentijds extra controles bij leveranciers uit te voeren als hier aanleiding voor is. Price Waterhouse Coopers heeft het systeem van Global TrackMarks (de GTM Ultimum black box) op 46 punten getest. Verschillende aandachtspunten van deze tests zijn; de wijze waaraan de leverancier voldoet aan de gedragscode voor ritregistratiesystemen, of de inhoud van de rapportage voldoet aan de eisen van de uitvoeringsregeling loonbelasting en inkomstenbelasting, of er van buitenaf data kan worden aangepast en op welke manier de database is beveiligd.

Om het keurmerk te verkrijgen moet op alle punten een gepast antwoord komen. De verschillende vragen hebben een klasse van belangrijkheid. De GTM Ultimum black box is door deze strenge keuring gekomen. Een teken van kwaliteit voor zowel het product, als het bedrijf GTM, want het certificaat weegt erg zwaar. Slechts enkele van de vele aanbieders in Nederland, hebben dit keurmerk verkregen. Het goedgekeurde systeem van GTM biedt u dus de zekerheid die iedere instantie wenst. Als bewijs van goedkeuring kunt u voor elk, goedgekeurde, module een officieel certificaat aanschaffen.

KEURMERK-Ritregistratiesystemen

europees e-keur

Europees E-keur

Let bij aankopen van elektronische producten altijd op het E-keur. In welk land de certificering plaatsgevonden heeft, is te zien aan het cijfer achter de “e” of “E”. Voor Nederland geldt een kleine, of grote ‘e’ met daarachter een 4.

Europees E-keur
Elektronica voorzien van dit keurmerk mag worden gebruikt in mobiele toepassingen zoals boten, auto’s en vrachtwagens. In een voertuig zijn de omstandigheden namelijk steeds wisselend (temperatuur, schokkende bewegingen, vocht, snelheid) en vereisen daarom aanvullende kwaliteitseisen. De producten van Global TrackMarks die zijn bedoeld voor deze objecten voldoen aan deze kwaliteitseisen en dragen dit keurmerk.

Bij de “e”- of “E”-keur gaat het om twee licht uiteenlopende keurmerken. Dit wil zeggen, dat uw apparaten voorzien zijn van de EMV-goedkeuring (EMV = elektromagnetische verdraagzaamheid) en zodoende geschikt zijn voor gebruik in uw motorvoertuig. Draagt een elektronische module geen van deze goedkeuringen, dan mag deze niet gebruikt worden in een motorvoertuig wanneer de motor loopt. Wie apparatuur zonder “e”- of “E”-keur in zijn auto gebruikt, riskeert de inname van de APK of zelfs de groene kaart. Want u kunt de gevoelige boordelektronica aanzienlijk beïnvloeden. Voor elektronica zoals omvormers geldt daarom dat er extra kwaliteitscriteria zijn opgesteld op basis waarvan de apparatuur moet worden getest en, bij overtuigende testresultaten, kan worden gecertificeerd. Het E-keur kan worden herkend aan de kleine letter ‘e’, of de hoofdletter ‘E’ in een cirkel of rechthoek. Het verschil zit in de onderliggende details van de keuring. De certificering met een “grote E” is iets duurder voor de aanvrager, maar wordt daarentegen in veel meer landen geaccepteerd.

In welk land de certificering plaatsgevonden heeft, is te zien aan het cijfer achter de “e” of “E”. Voor Nederland geldt een kleine, of grote ‘e’ met daarachter een 4. Voor België een 6 en in Duitsland hanteren ze het getal 1.
Het kenmerk moet op het product worden aangebracht. Dit bestaat uit het logo (kleine e4) of (grote E4) en dan vervolgens het certificeringnummer. De GTM producten zijn in Nederland gecertificeerd met het E4 keurmerk.

E-keur

vavdz

VZR

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is onafhankelijk en heeft geen winstdoelstelling. De VZR komt op voor iedereen die zakelijke kilometers rijdt. Om onze doelen te bereiken, hanteren wij heldere standpunten.

Vereniging Auto van de Zaak
Global TrackMarks is lid van de Vereniging Zakelijke Rijders! Zoals zij zelf melden is de missie van de VZR:

“Het verbeteren van de omstandigheden voor zakelijke rijders in Nederland.”

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is onafhankelijk en heeft geen winstdoelstelling. De VZR komt op voor iedereen die zakelijke kilometers rijdt. Om onze doelen te bereiken, hanteren zij heldere standpunten. Verder onderzoeken zij vaak leuke onderwerpen met interessante uitkomsten en vermelden zij het laatste nieuws uit de branche op de website. Zoals bijvoorbeeld nieuws over bijtelling, zakelijke kilometers en registratiesystemen.

vavdz

KEUR iso

ISO

Om in het bezit te komen van een ISO-certificaat moet je een keuring doorstaan. Eerst volgt een audit, in twee fases. Vervolgens wordt het besluit van certificering genomen. Voldoe je aan de eisen, dan is het nog zaak om de regelgeving te handhaven.

ISO gecertificeerd
In een ISO norm worden eisen gesteld waaraan een organisatie dient te voldoen wanneer men een ISO certificaat wenst te behalen. Om aan de normeisen te voldoen dient de organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen.

Wanneer men voldoende kennis en deskundigheid in huis heeft, zou men dit proces  zelfstandig kunnen uitvoeren, over het algemeen echter, huurt men hiervoor externe expertise in bij gespecialiseerde ISO adviesbureaus.

Zodra de organisatie en/of de adviseur van mening is dat men voldoet aan de eisen van de norm, kan dit getoetst worden door een certificatie-instelling. Een toetsing door een certificatie-instelling gebeurt, ongeacht voor welke ISO kwaliteitsnorm men een certificaat wil behalen, op een eenzelfde manier.  Dit is vastgelegd in de eisen waaraan een certificatie-instelling moet voldoen. Een Certificatie Instelling wordt geaccrediteerd en gecontroleerd door een accreditatie instelling. In Nederland door de Raad voor Accreditatie.

ssl

SSL

SSL-certificaten zijn kleine gegevensbestanden die een cryptografische key digitaal aan de gegevens van een bedrijf koppelen. Wanneer deze op een webserver zijn geïnstalleerd, activeren ze het hangslot en het https-protocol (via poort 443) en zorgen ze voor beveiligde verbindingen tussen een webserver en een browser.

SSL certificaat
Behalve dat GTM over het E-keur bezit, is de website voorzien van een SSL certificaat. Dit certificaat betekent dat wij over een beveiligd portaal beschikken. Een normale website begint met het welbekende http, na het inloggen op het webportaal is zichtbaar dat wij een https site hebben. De ‘s’ van security bevestigt ons beveiligd portaal. Hierdoor kunt u met een veilig gevoel ons portaal binnen treden.

SSL wordt doorgaans gebruikt voor het beveiligen van creditcardtransacties, gegevensoverdracht en logins. Het wordt stilaan de nieuwe norm voor het veilige gebruik van sociale media.