Orionis

Orionis Walcheren geeft bijzondere aandacht aan de toeleiding naar betaald werk van mensen met een uitkering en voor andere niet werkende inwoners van Walcheren die (weer) een baan zoeken. Dit gebeurd door middel van een arbeidstoeleidingstraject dat kan bestaan uit bemiddeling naar werk en opdoen van werkervaring. Met deze werkprojecten levert het bedrijf een toevoeging aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren.

Ongeveer 80 voertuigen van Orionis zijn uitgerust met een GTM systeem. Waar eerder het niet efficiënt bijhouden van de verplichte rittenregistratie voor de nodige stress zorgde, heeft Global TrackMarks dit probleem verholpen door de systemen te leveren naar wens van Orionis.

www.orioniswalcheren.nl voor meer informatie!

logo-Orionis