Log in 0880 18 18 18

Orionis

Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf. Door middel van inzet in participatieprojecten vergroten klanten hun kansen op werk en deelname aan de maatschappij, waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de Wsw tot gevolg. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren tevens een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren. Orionis Walcheren is een Gemeenschappelijke […]

Orionis
Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf. Door middel van inzet in participatieprojecten vergroten klanten hun kansen op werk en deelname aan de maatschappij, waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de Wsw tot gevolg. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren tevens een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren. Orionis Walcheren is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw, Wwb en aanverwante wet- en regelgeving, schuldhulpverlening op Walcheren, het organiseren van de toeleiding naar werk of participatie, en als het nodig is het verstrekken van een inkomensvoorziening en of uitkering.

Dit werkvoorzieningsbedrijf is een enorm bedrijf. Niet alleen in omvang, ook in de bedrijfsvoering. Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Ze zijn minder productief dan andere werknemers of kunnen niet goed meekomen in het werk. Juist daar springt Orionis in beeld. Op diverse manieren biedt dit bedrijf de helpende hand.
Niet voor niets wilde deze instelling dan ook graag gebruik maken van de oplossingen van Global TrackMarks.

Orionis

Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf. Door middel van inzet in participatieprojecten vergroten klanten hun kansen op werk en deelname aan de maatschappij, waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de Wsw tot gevolg. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren tevens een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren. Orionis Walcheren is een Gemeenschappelijke […]