PTO INFORMATIE

PTO informatie staat voor Power Take Off informatie, vrij vertaald; informatie over het afnemen van het vermogen. Met de special PTO informatie meten wij het aan- en uitzetten van een installatie. Met behulp van de GTM PTO special wordt deze informatie verzameld en voor u inzichtelijk gemaakt. Wij streven naar een zo efficiënt mogelijke manier van werken voor de klant, vandaar dat wij deze specials ontwikkelen. Deze specials maken het wagenparkbeheer een stuk eenvoudiger.

In de praktijk

Met de PTO informatie kunt u bijvoorbeeld op afstand zien wanneer een kraan op een vrachtwagen wel of niet wordt gebruikt. In de praktijk zien we dit dus vaak bij bouw- en infrabedrijven. Exact inzien of uw personeel efficiënt te werk is gegaan, of dat uw materieel daadwerkelijk het juist aantal uren gedraaid heeftwordt inzichtelijk gemaakt met deze GTM special.