Een rittenregistratie bijhouden is verplicht als u geen bijtelling betaald? U kunt kiezen om uw rittenregistratie op papier bij te houden, maar u kunt ook een rittenregistratiesysteem kopen! De werkelijkheid van het handmatig bijhouden, is namelijk dat het behalve zeer tijdrovend, ook zeer foutgevoelig is. Automatische rittenregistratie

Een goedgekeurde rittenregistratie voor uw auto’s verkrijgt u met behulp van een rittenregistratiesysteem van GTM. De GPS tracker in het voertuig logt direct naar het GTM Webportal, u hoeft daar niets voor te doen. En dat is wel zo makkelijk, want de Belastingdienst zit er bovenop. Achteraf een belastingaanslag ontvangen is geen pretje en kan erg hoog in de cijfers oplopen. Met de automatische apparatuur van GTM bent u verzekerd van een sluitende rittenregistratie/administratie.

Hoe houd je GPS rittenregistratie bij?
Het systeem wordt achter het dashboard ingebouwd. Op een plek waar hij niet zichtbaar is. De antenne maakt via GPS/GPRS verbinding met de satelliet. Alle data wordt direct verzonden naar het GTM Webportaal waar u 24/7 zicht heeft op al uw voertuigen en objecten.

Als u een rittenregistratiesysteem koopt, wordt alle data over uw wagens omgezet in overzichtelijke rapportages, die u op ieder gewenst moment kunt opvragen.

Keurmerk RitRegistratieSystemen
Global TrackMarks beschikt over het Keurmerk RitregistratieSystemen (KRRS), uitgegeven door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS). Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond de rittenregistratie. Naar aanleiding hiervan is met enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen het normenkader en de auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd en gepubliceerd door de  fiscus en vormen de basis voor het keurmerk. Een voorbeeld van een eis van de Belasting is dat dit Keurmerk objectief en onafhankelijk is.

De output uit een rittenregistratie rapport met keurmerk voldoet aan de eisen die door de Belastingdienst gesteld worden aan een sluitende rittenadministratie. Met een sluitende rittenadministratie kan, indien van toepassing, het bewijs geleverd worden dat op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met een auto van de zaak gereden zijn. Daarmee biedt een ritregistratiesysteem met Keurmerk zekerheid voor de gebruiker (werknemer, werkgever of ondernemer) en voorkomt discussies met de fiscus over de juistheid en volledigheid van de rittenadministratie. Alleen het zakelijke karakter van de ritten moet, desgevraagd, nog aangetoond worden. De privacy van privéritten wordt binnen het Keurmerk voor rittenregistratie gerespecteerd.

Direct contact

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen binnen 24 uur reageren.