Een rittenregistratie bijhouden is verplicht als u geen bijtelling betaald? U kunt kiezen om uw rittenregistratie op papier bij te houden, maar u kunt ook een rittenregistratiesysteem kopen! De werkelijkheid van het handmatig bijhouden, is namelijk dat het behalve zeer tijdrovend, ook zeer foutgevoelig is. Automatische rittenregistratie

Een goedgekeurde rittenregistratie voor uw auto’s verkrijgt u met behulp van een rittenregistratiesysteem van GTM. De GPS tracker in het voertuig logt direct naar het GTM Webportal, u hoeft daar niets voor te doen. En dat is wel zo makkelijk, want de Belastingdienst zit er bovenop. Achteraf een belastingaanslag ontvangen is geen pretje en kan erg hoog in de cijfers oplopen. Met de automatische apparatuur van GTM bent u verzekerd van een sluitende rittenregistratie/administratie.

Hoe houd je GPS rittenregistratie bij?
Het systeem wordt achter het dashboard ingebouwd. Op een plek waar hij niet zichtbaar is. De antenne maakt via GPS/GPRS verbinding met de satelliet. Alle data wordt direct verzonden naar het GTM Webportaal waar u 24/7 zicht heeft op al uw voertuigen en objecten.

Als u een rittenregistratiesysteem koopt, wordt alle data over uw wagens omgezet in overzichtelijke rapportages, die u op ieder gewenst moment kunt opvragen.

Keurmerk RitRegistratieSystemen
Global TrackMarks beschikt over het Keurmerk RitregistratieSystemen (KRRS), uitgegeven door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS). Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond de rittenregistratie. Naar aanleiding hiervan is met enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen het normenkader en de auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd en gepubliceerd door de  fiscus en vormen de basis voor het keurmerk. Een voorbeeld van een eis van de Belasting is dat dit Keurmerk objectief en onafhankelijk is.

De output uit een rittenregistratie rapport met keurmerk voldoet aan de eisen die door de Belastingdienst gesteld worden aan een sluitende rittenadministratie. Met een sluitende rittenadministratie kan, indien van toepassing, het bewijs geleverd worden dat op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met een auto van de zaak gereden zijn. Daarmee biedt een ritregistratiesysteem met Keurmerk zekerheid voor de gebruiker (werknemer, werkgever of ondernemer) en voorkomt discussies met de fiscus over de juistheid en volledigheid van de rittenadministratie. Alleen het zakelijke karakter van de ritten moet, desgevraagd, nog aangetoond worden. De privacy van privéritten wordt binnen het Keurmerk voor rittenregistratie gerespecteerd.

rittenregistratie papierwerk

De voordelen van automatische rittenregistratie

Doet u nog handmatig de rittenregistratie van alle auto’s uit uw wagenpark? Dit is eigenlijk onbegonnen werk. In het digitale tijdperk waarin we leven is het onnodig om elke kilometer die u rijdt op een schriftje te noteren. Maak het de fleet manager gemakkelijk en kies voor een automatisch rittenregistratiesysteem kopen middels GPS. Er zijn namelijk een hoop voordelen aan het automatisch registreren van de gereden kilometers.

Nooit meer een incomplete administratie

Door de rittenregistratie wordt een administratie die foutief of incompleet is onmogelijk. Het systeem houdt namelijk alles bij, zoals de starttijden, stoptijden, het aantal kilometers dat is gereden, de duur van een rit en zo zijn er nog meer onderdelen die worden bijgehouden. Zo verdwijnt de kans op een onterechte fiscale bijtelling.

Lagere kosten voor uw bedrijf op automatische wijze

Op verschillende manieren kunt u kosten besparen middels een rittenregistratie. Ten eerste verliest uw personeel kostbare tijd. Ten tweede kunnen ze zich focussen op hun kerntaken. Ook bespaart u op zichzelf of op de fleet manager veel tijd. U hoeft namelijk geen tijd meer te investeren in het ontcijferen van kilometers die zijn genoteerd en deze in te voeren in de computer.

Inzichten in het rijgedrag middels de rittenregistratie

Behalve de eerder genoemde redenen krijgt door middel van automatische rittenregistratie veel inzichten in het rijgedrag van uw personeel. Zo kunt u onder andere het brandstofverbruik van de auto’s in de gaten houden. Met alle gegevens die u verzamelt, kunt u de betrokken medewerkers aanmanen zuiniger te gaan rijden. Hierdoor zal u brandstofkosten besparen. Tegelijkertijd kunt u ook onderhoudskosten vermijden.

Verbeter uw klantenservice

Dit voordeel kunnen we het beste belichten met een voorbeeld wat wij vaak tegenkomen. Stel een klant heeft dringend hulp nodig. Zonder systeem voor registratie moet u al uw wagens bellen waar zij zich ongeveer bevinden. De wagen die het dichtst in de buurt is gaat vervolgens naar de klant toe. Voor dat dit is geregeld kan het al te laat zijn voor de klant. Met een rittenregistratie zie u real-time waar uw wagens zich bevinden. U kunt de dichtstbijzijnde direct naar de klant toe laten gaan. De klant wordt snel geholpen en u heeft uitmuntende service geboden.

Duidelijkheid voor de Belastingdienst

Als u geen bijtelling wil betalen en een goedgekeurde registratie voor wilt kunnen leggen, moet u aantonen door middel van een sluitende rittenregistratie aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat u op jaarbasis privé minder van 500 kilometers rijdt. Een automatisch rittenregistratiesysteem via GPS (RRS) maakt dit erg eenvoudig. Zo zijn er nog voor voordelen van rittenregistratie waar we u graag meer over vertellen. Over het algemeen is de investering in een RRS terugverdiend binnen enkele maanden.

Automatische Rittenregistratie bij GTM

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van automatische rittenregistratie voor de wagens van uw bedrijf. Ook kunnen we u een voorbeeld geven van bedrijven die u succesvol voor zijn geweest. Neem nu telefonisch contact met ons op 0880-181818 voor meer informatie over een GPS rittenregistratiesysteem voor uw auto’s. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden en voordelen van rittenregistratie.