Uw voordeel

U blijft zelf verantwoordelijk voor het indrukken van de knop: privé of zakelijk. U moet ook aan kunnen tonen dat uw rit een privé of zakelijk karakter had. De vraag waar u bent geweest, hoe u er bent gekomen etc., oftewel, de output van uw rittenregistratie staat met een Keurmerksysteem niet meer ter discussie.

De output uit een RRS met Keurmerk voldoet aan de eisen die door de Belastingdienst gesteld worden aan een sluitende rittenadministratie. Met een sluitende rittenadministratie kan, indien van toepassing, het bewijs geleverd worden dat op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met een auto van de zaak gereden zijn. Daarmee biedt een RitRegistratieSysteem met Keurmerk zekerheid voor de gebruiker (werknemer, werkgever of ondernemer) en voorkomt discussies met de Belastingdienst over de juistheid en volledigheid van de rittenadministratie. Alleen het zakelijke karakter van de ritten moet, desgevraagd, nog aangetoond worden. De privacy van privéritten wordt binnen het Keurmerk gerespecteerd.